Het geloof moet beredeneerbaar gemaakt worden

Door: Rabin Gangadin

Volgens het rode boekje van Mao Tse Tum zou het geloof het opium van het volk zijn. Enkele geloven onder de mensheid die vanwege de agressieve en opzichtige profilering aan dit kenmerk zouden kunnen voldoen zijn de Islam, het Christendom en de Jehova’s getuigen. De Johova’s doen dit middels colportage, het Christendom middels hinderlijke performances in binnensteden benevens vroom- hitsige televisieoptredens, de islam middels brute acties door een ieder die zich er een kritische noot over laat ontvallen, te onthoofden en/of te ontdoen van diens T-bone.

Een illustratief voorbeeld is de recente aanslag op de schrijver van allure en formaat, Salman Rushdie. De Iraanse Ayatollah Khomeinie schoot tegen deze schrijver ooit samen met zijn geriatrisch geruft een fatwa het onmetelijke luchtruim in die vanaf dat moment kennelijk een eigen leven is gaan leiden. Elke fanatieke islam-aanhanger in de wereld ontpopte zich daardoor als een ongeleid projectiel met als één doel in het leven: Rushdie ombrengen. Het getuigt toch van een mentale erosie als je erbij stil staat dat men als ingezonden reactie op een geschreven stuk of werk, de schrijver ervan opwacht met een moordwapen in de melaatse handjes.

Waarom is het fel geschreven woord zoveel anders dan de gesproken variant ervan, hoe sinister en obsceen ook? Is het een afgunst jegens de kwaliteit en het bereik ervan? Het blijft bij gissen. Als moslimmannen met hun vermolmde krenten in theehuisjes tegen elkaar aangeschoven zitten, laten ze de ene horror scene na de andere door hun brein flitsen en schichten. Hier schrikken ze zelf niet van, maar ze krijgen er juist meer levenslust door. Ze gebruiken weliswaar geen alcohol, maar een aantal onder hen runt illegaal wietplantages en bezondigt zich aan andere onwettigheden.

In tegenstelling tot de Islam stelt het Christendom, dat de meeste gelijkvormigheden met dat geloof vertoont, zich open voor een wetenschappelijke benadering. In het weekblad Panorama dat in de vorige eeuw meer weg had van een literair-opiniemagazine dan de gossip rotzooi waar het thans toe is verworden, een artikel, getiteld: de dode zee-rollen uit de Indische Oceaan. Wat ik mij er heel goed van kan herinneren is dat het Christendom als gevolg van de onthullingen uit de dode zee- rollen op wankelen zou hebben gestaan. Later vernam ik uit andere bronnen dat Jezus Christus nooit aan het kruis zou zijn gestorven maar als een respectabele bejaarde op de leeftijd van 113 jaar zou zijn overleden aan de voet van de Himalaya gebergte in India, waar hij al te graag naar toe vluchtte.

Uit gegevens van de Hindu academy in India blijkt dat Jezus op aandringen van zijn vader Josef tussen zijn 18de en 30ste jaar op de universiteit te India humane wetenschappen zou hebben gestudeerd en niet dat hij in dat tijdvak een visser zou zijn geweest zoals de bijbel over hem onthult.

De wetenschap begon steeds meer details over Jezus Christus te onthullen als gevolg waarvan kerkgangers uit zichzelf aan de authenticiteit van Jezus Christus begonnen te twijfelen, hetgeen erin resulteerde dat Nederland aan het ontkerkelijken sloeg. Deze zelfde methode zou op de Islam moeten worden losgelaten en niet dat men Islamgelovigen zou jennen met een pamflet over Mohammed and what ever. Wat is er over Mohammed bekend?

Historicus Will Durant schreef in zijn boek ‘The case for India’ [1930] het volgende: Mohammed die zelf eerst Christen was, zou vele gebruiken uit de Veda’s hebben overgenomen en die hebben getransformeerd tot een Islamitische versie. Hierdoor had hij een andere religie weten te bewerkstelligen. Dit blijkt in het bijzonder uit de hieronder genoemde feiten. In India hadden de moslims volgens Durant, praktisch negentig procent van de oude Vedische beschaving met bruut geweld vernietigd. De grootste bibliotheken van Nalanda en Takshila brandden maandenlang na de bloedige verovering door moslimmannen. Ruim 90 miljoen Hindoes werden afgeslacht in India en nog eens honderd miljoen Hindoemeisjes werden gemarteld en verkracht. Hindoe baby’s werden met bajonetten doorboord en zwangere Hindoe vrouwen werden vanaf hun vagina opengereten als gevolg waarvan zij dood bloedden met het Hindoe embryo op hun borst. Tienduizenden, vooral maagdelijke Hindoe meisjes, werden naakt verkocht op openbare markten in de barbaarse moslim wereld.

Ruim 90 miljoen Hindoes werden afgeslacht in India en nog eens honderd miljoen Hindoemeisjes werden gemarteld en verkracht.

Volgens wetenschappers bestond de Islam in de zevende eeuw nog niet en waren de stammen die Arabië bewoonden dus ook geen Moslims. Uit historische bewijzen is gebleken dat het beeldenvereerders waren. Wetenschappers noemden deze groep mensen “Paganisten”. De Kaabaa, het centrale heiligdom van de Islam, was al een heiligdomsgebied vóórdat de Islam bestond. Het woord “Kaabaa” komt uit het Tamil, dat rond 1700 voor Christus ontstond. In Tamil Nadu is de Kabaalishvaran mandir een tempel van Shiva (Kabaali duidt op Shiva). Dit alles overziend vraag je je af of Mohammed een profeet was of een gedreven plagiator en keurslager.

Professor N.P. Oak in: Vedic Past of Pre-Islamic Arabia – Part 1: “Al ver voordat de Islam bestond, was Allah een Godheid in Kaabaa. De term “Allah” is gevormd van delen uit het Sanskriet, waarmee Durga wordt aangeroepen. Het Islamitische woord voor God is dus geen vernieuwing of verbastering, maar gewoon een aanroeping uit het Sanskriet die behouden is door de Islam. Allah betekent moeder. Het gebedsritueel van de Islam heet “namaz”.”Namaz” is afgeleid uit de Sanskrietwoorden “nama” (buigen) en “yaja” (vereren). De naam Shiva is Makkeshvar, hetgeen kan worden vertaald als Heer van Mekka. De zwarte steen in Kaabaa wordt

in de Islam als heilig beschouwd en wordt “Hajre Asvad” genoemd. Dit is afgeleid uit het Sanskriet “Sanghe Ashveta” (letterlijk: niet-witte steen), en Sanghe Ashveta is een andere naam voor de Shivling.” Dus de zwarte steen in de Kaabaa kan hetzelfde zijn als wat de Hindoes vereren.

Opmerkelijk is dat het moslim-venijn tegen Hindoes’ die met hun geloof nimmer ostentatief te koop lopen, zelfs in de stad Den Haag manifest is. Niet zelden zijn gebedshuizen (mandirs) van Hindoes beklad en gestenigd en werd er op het voorwerp een brief vastgemaakt met het opschrift dat het Hindoeïsme een nep geloof zou zijn vanwege de beeldenverering. Den Haag kent sinds 1975 een hoog concentraat aan Hindoestanen uit Suriname. Het is alsof in deze gemeente de ene geloofscultuur de andere probeert te overrulen om haar eigen vermeende suprematie te bezegelen.

Niet zelden zijn gebedshuizen (mandirs) van Hindoes beklad en gestenigd en werd er op het voorwerp een brief vastgemaakt met het opschrift dat het Hindoeïsme een nep geloof zou zijn vanwege de beeldenverering.

Anderszins blijft men wel met een afgestreken porem de hand ophouden voor de Nederlandse voorzienigheid zonder er gewag van maken dat men zich minzaam en militant opstelt tegenover een andere geloofsgroep die ook onder de gemeentelijke zorg valt.

Een Hindoeman met een moslimvrouw als partner riskeert gevaar, maar een moslimman met een hindoevrouw wordt als winstoogmerk gezien omdat de vrouw gemaand wordt zich tot de Islam te bekeren en kinderen die er geboren worden, automatisch dan moslims zijn. Dit ziet men als een aanwinst. Aangezien de Islam meerdere vrouwen toelaatbaar acht voor een man, is de aanwinst met het oog op de moslimbarometerstand hierdoor alleen maar voordeliger, vooral als er ook uit de andere bekeerde vrouwen kinderen worden geboren. Een moslimvrouw die met een Hindoeman gaat, ziet men als verlies. Zelfs ook al zou ze niet gedwongen worden zich te laten bekeren tot Hindoe.

Het zou geen verkeerd initiatief zijn om een staatsopiniemaandblad in leven te roepen waarin goed en stevig onderbouwde artikelen met betrekking tot de het reilen en zeilen van migranten in de Nederlandse samenleving konden worden gepubliceerd en dus bediscussieerd. Dit zou onverwijld met zich mee kunnen brengen dat animale driftuitingen vanwege een visie, beter gekanaliseerd zouden kunnen worden. Agressie en terreur zouden plaats maken voor rede en logica.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s