‘Jantje, kom op schoot zitten.’

Door: Fons van den Brink

‘Jantje, kom bij mij op schoot zitten,’ beval de priester. Met grote ogen, de tranen biggelend over de wangetjes, heel zenuwachtig en al misselijk wordend, deed het 7-jarig jongetje wat de religieuze man van hem vroeg. Wetend dat in no-time de hand van de al opgewonden man zijn broekje in zou kruipen, totdat het bevel zou komen dat hij onder de pij moest kruipen en op het hard geworden ding van priester Petrus Johannes moest gaan sabbelen.

De katholieke kerk, het grootste pedofielennetwerk van de wereld.

Hoewel het al vele jaren bekend is dat veel priesters, broeders, religieuzen en andere “dienaren” van het bovennatuurlijke wezen dat door hen God wordt genoemd, kinderen misbruiken en martelen, komen de laatste tijd steeds schokkender berichten daarover naar buiten.

Recente berichtgeving zegt dat alleen al in Frankrijk de afgelopen 70 jaar meer dan 330.000 kinderen door hen seksueel zijn misbruikt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er met kinderen, bij voorkeur tussen de 6 en 14 jaar, de meest walgelijke dingen werden gedaan, zo erg dat het woord verkrachting er vrijwel bij verbleekt.

Zet je het af in de hele katholieke wereld dan komt het erop neer dat er miljoenen kinderen in verleden en heden zijn misbruikt. Dat zijn er vele honderden per dag. Ongeveer 70% jongens en 30% meisjes.

Het recht faalt.

Het beperkte aantal mensen dat in het verleden aangifte deed, (beperkt, vanwege misplaatste gevoelens van schaamte, familiedwang of niet geloofd worden) deed dat goedgelovig bij diezelfde kerkelijke instanties. Veelal werd dat door deze criminele organisatie in de uitpuilende gigantische doofpot gestopt in het kader van wat niet weet wat niet deert. Daarnaast hadden en hebben ze daar het eigen “recht”.

Werd binnen die kerk iemand al eens schuldig bevonden, dan was één van de hoge straffen de overplaatsing naar een andere parochie, waar diegene dan weer opnieuw zijn gang kon gaan. Bij aangifte bij de politie werd er vaak niet veel mee gedaan. De tentakels van de kerk reiken nu eenmaal ver.

Verschillende malen is er getracht de kerkelijk leider, de paus (die man in die jurk die onze Nederlandse bloemen zo mooi vindt) aan te klagen. Alsook de bisschoppen en de gehele kerk. Door onduidelijke wetgeving en mazen in het net komt het echter nooit tot een rechtszaak.

Opstand.

De enige weg die er lijkt te zijn, is dat alles en iedereen die katholiek is, in opstand komt. Eist dat die kerk wordt opgeheven, misbruikers de gevangenis in gaan en alle kerkelijke goederen worden verkocht. Alleen al in Italië wordt het bezit geschat op meer dan 1200 miljard euro, in Engeland op 600 miljoen euro en in Duitsland op 170 miljard euro. Tel je al die bezittingen in alle landen van de wereld op dan kom je aan een onmetelijke rijkdom.
Het wordt steeds maar meer en meer en ook witwassen van geld wordt niet geschuwd. Het wemelt van de schandalen over criminele activiteiten en slechts af en toe en dan ook nog mondjesmaat, komt er wat aan het licht.

Verkopen dus. Alles!

Dan wordt er eindelijk met al die rijkdom iets goeds gedaan in plaats van dat er nu een paus, kardinalen, bisschoppen en wat al niet meer wonen in prestigieuze panden. Zich behangen met kostbare juwelen en rond paraderen in hermelijnen mantels. Hoeveel moois zou er met al dat geld gedaan kunnen worden? Geen armoede meer in welk land en/of werelddeel dan ook, nergens hongersnood, overal water, overal gratis gezondheidszorg. Verzin het maar.

Scheiding van kerk en staat.

In veel landen is er in meer of mindere mate sprake van de scheiding tussen kerk en staat. De bedoeling is dat de kerk geen beslissende invloed heeft op staatkundige besluiten en andersom.
Op zich flauwekul, want die invloed is er wel degelijk doordat gelovige politici rekening houden met de wensen van de kerk en in veel landen de regering bijdraagt in de financiën van de kerk.
In Nederland zegt men van niet, maar kijk eens wat er bijgedragen wordt in het onderhoud van kerken onder het mom van monumentenzorg.

Vanwege die scheiding mag in ons land, iemand die in gemeentelijke dienst is en een uniform draagt qua uiterlijk niet laten zien welk geloof men aanhangt. Daarmee wordt immers de objectiviteit geweld aangedaan. In Utrecht mogen BOA’s waarschijnlijk in de nabije toekomst wel een hoofddoek of een keppeltje gaan dragen wat tegen die scheiding van kerk en staat is.
Het is nu wachten op een BOA die pastafariër (aanhanger van de kerk van het vliegende spaghettimonster) is en met zijn of haar vergiet op het hoofd je vermanend toespreekt of een boete geeft. Het zou vele malen beter zijn als je niet hoeft te luisteren naar iemand, wie dan ook, die in een buitenaards wezen gelooft. Naar mijn mening kan je dat soort mensen in niets serieus nemen.

Rituelen en gebruiken waar nogal wat op af te dingen valt.

Naast het moorden (kruistochten), kinderen misbruiken, geld witwassen, leven in ongekende luxe en geld en bezit verzamelen is er bij deze criminele organisatie een aantal andere zaken welke ook niet door de beugel kunnen.

Zwart-Wit.

Wat te denken dat de verkiezingen van een nieuwe leider (de paus) niet openbaar zijn en er bij mislukking zwarte rook en bij succes witte rook uit een schoorsteen komt.
Zwart is dus slecht; mislukt en wit goed; mooi en succesvol. Op die wijze wordt discriminatie op grond van ras gevoed en dat is verboden.

Kannibalisme.

Tenslotte in deze column nog het ritueel dat men in die kerk ter communie kan gaan en er bij de hostie (een mislukt stukje niet gerezen baksel dat bij inname aan je gehemelte blijft plakken) gezegd wordt: het lichaam van christus.
Op deze wijze wordt kannibalisme gepromoot en dat is ook verboden.

Afsluiting.

Alleen al de katholieke kerk heeft meer dan 1,3 miljard volgelingen die allemaal in de praatjes en de sprookjes geloven die de katholieke kerk verspreid. Andere kerkgenootschappen, zoals bijvoorbeeld de protestantse kerk die meer dan 1 miljard euro bezit en waar niets mee wordt gedaan, doen het op vele fronten niet veel anders.

Russels theepot.

Voor de lezer dezes draag ik nog graag het theepot argument van Russel aan, dat claims over het al dan niet bestaan van een God bewezen moeten worden door de persoon die die claims maakt.
Richard Dawkins heeft dat thema nog verder ontwikkeld. Advies: zoek het eens op.

Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei. (Spr.11.28)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s